طراحی، ساخت و اجرای سقف سازه فضاکار بوستان حضرت نجمه (س)

سال ساخت:

    1399

 

محل:

    قم

 

کارفرما:

    آستان مقدس حضرت معصومه (س)