آخرین خبرها

استخدام، اریب، بهمسس نستبمتنبس کمنسم س
استخدام

آگهی استخدام

0
شرکت فضاسازه اریب جهت کارخانه شماره(۳) خود در شهرک صنعتی کاسپین(۲)-آبیک، استخدام مینماید: ۱-تراشکار ماهر و‌نیمه ماهر ۲-جوشکار ماهر و‌نیمه…
منو