نمایشگاه بین المللی قم

سال ساخت:1396
کارفرما:مجری خصوصی
محل اجرا: بهشهر

اطلاعات پروژه

سال ساخت:

1396

محل:

قم

کارفرما:

شرکت توسعه نماشگاه بین المللی قم