مجمع بین المللی اعتبارسنجی سوئیس  که یکی از معتبر‌ترین مجامع بین المللی برای ممیزی، پایش و رتبه بندی مدیران در دنیاست، به دنبال اجرای برجام و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی در ایران فعال شده است.

بر اساس این گزارش، این مجمع پس از مذاکرات فشرده در ایران فعال شده و برای مدیران ایرانی گواهینامه رتبه‌بندی صادر می‌کند.

شرکت سازه فضایی اریب نیز با عضویت در سازمان جهانی رتبه بندی مدیران(VIF)، موفق به کسب گواهینامه VIF برای سال1397 گردید.