طراحی، ساخت و اجرای گنبد بتنی با نمای داخلی چوب دانشگاه باهنر شیراز

سال ساخت: 1397
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

اطلاعات پروژه:

 

سال ساخت:

1396

 

محل:

شیراز

 

کارفرما:

دانشگاه فنی حرفه ای باهنر شیراز