طراحی و تولید و اجرای اولین پل عابر پیاده با استفاده از سازه فضاکار

سال ساخت: 1397
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

اطلاعات پروژه:

 

سال ساخت:

1395

 

محل:

شیراز

 

کارفرما:

شرکت دید و تبلیغات برتر