نمایشگاه بین المللی سنندج

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

اطلاعات پروژه

سال ساخت:

    1399

 

محل:

    سنندج

 

کارفرما:

    اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی سنندج