سیستم گوی سان

توضیحات محصول

star_rate

به جرأت می توان گفت این سیستم کامل ترین سیستم سازه فضاکار شبکه ای می باشد، که توانایی ایجاد همه انواع فرم ها را داراست و بهترین شکل انتقال بار به مرکز گره ها و نزدیک ترین حالت به شرایط مدل سازی در نرم افزارهای محاسباتی را ایجاد می کند.

star_rate
آخرین پروژه های انجام شده

طراحی و تولید و اجرای اولین پل عابر پیاده با استفاده از سازه فضاکار

طراحی، ساخت و اجرای گنبد بتنی با نمای داخلی چوب دانشگاه باهنر شیراز

ایستگاه گاز TBS

ترمینال مسافربری نجف

منو