توضیحات محصول

star_rate

با توجه به اهمیت پیش ساختگی و کنترل های دقیق در حین ساخت، یکی از بهترین اسکلتهای ساختمانی اسکلت های با اتصالات پیچ و مهره ای است .ساخت اسکلت های ساختمانی با اتصالات پیچ و مهره ای بدلیل عدم استفاده از جوش در محل از بهترین روش ها جهت کیفیت بالا در اجرا می باشد و ساخت این سازه در کارخانه با روش های دقیق وتوسط دستگاه های CNC و NC انجام میگیرد که  باعث بوجود آمدن دقت بالا و میزان روا داری های پایین می گردد.

در عین حال چون اسکلت های ساختمانی فلزی اسکلت های با مزایای زیاد می باشد این نوع سازه ها بسیار توصیه میگردند.

star_rate
آخرین پروژه های انجام شده

طراحی و تولید و اجرای اولین پل عابر پیاده با استفاده از سازه فضاکار

طراحی، ساخت و اجرای گنبد بتنی با نمای داخلی چوب دانشگاه باهنر شیراز

ایستگاه گاز TBS

ترمینال مسافربری نجف

منو