سایبان سکوی مترو کرج

سال ساخت:1396
کارفرما:مجری خصوصی
محل اجرا: بهشهر

سال ساخت:1396
کارفرما:مجری خصوصی
محل اجرا: بهشهر

اطلاعات پروژه:

 

سال ساخت:

1398

محل:

فردیس کرج

کارفرما:

شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس)