سایبان انبار شرکت پاکدیس ارومیه

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

اطلاعات پروژه:

 

سال ساخت:

1399

 

محل:

ارومیه

 

کارفرما:

شرکت پاکدیس