توضیحات محصول

star_rate

در بسیاری از موارد هدف ایجاد یک فضای سرپوشیده بدون توجه به فرم و شکل بوده و فقط صرفه اقتصادی مد نظر میباشد؛ در این صورت ساخت قاب های دو بعدی از مقاطع قوطی که به صورت خر پایی ایجاد می شوند بسیار مقرون به صرفه است ايجاد يك فلنج در انتها میتواند قطعات مختلف را به هم متصل کند .

star_rate
آخرین پروژه های انجام شده

طراحی و تولید و اجرای اولین پل عابر پیاده با استفاده از سازه فضاکار

طراحی، ساخت و اجرای گنبد بتنی با نمای داخلی چوب دانشگاه باهنر شیراز

ایستگاه گاز TBS

ترمینال مسافربری نجف

منو