توضیحات محصول

star_rate

در این نوع سیستم کابل ها جزء اصلی سازه بوده که به صورت کششی عمل می کنند.
برای پوشش سقف نیز می توان از کابل های منفرد جهت ایجاد پوشش سبک روی دهانه های بزرگ استفاده کرد. مهم ترین ویژگی های سازه های کابلی سبک وزن بودن، سهولت در حمل، نصب و تخریب، هزینه نصب پایین و تطبیق فرم با میزان بار می باشد.

star_rate
آخرین پروژه های انجام شده

طراحی و تولید و اجرای اولین پل عابر پیاده با استفاده از سازه فضاکار

طراحی، ساخت و اجرای گنبد بتنی با نمای داخلی چوب دانشگاه باهنر شیراز

ایستگاه گاز TBS

ترمینال مسافربری نجف

منو