سازه های بادی (هوانشین)

توضیحات محصول

star_rate

این سازه ها نیروها را از طریق پوسته‌هایی با تنظیم داخلی به وسیله هوا منتقل می‌کند. این سازه‌ها فقط نیروهای کشش را از طریق سطح پوسته انتقال می‌دهند.
وقتی که پوسته‌ها یک حجم یا تعدادی از احجام جداگانه را کاملاً احاطه می‌کنند، می‌توانند به تنهایی به وسیله فشار داخلی خود پیش تنیده شوند. در این حالت به آن‌ها سازه‌های هوایی یا بادی گفته می‌شود.
در عین این که استفادهاز پوسته‌های قابل ارتجاع برای مدل‌های مطالعاتی مفید است، در واقعیت تمامی سازه‌های بزرگ پوسته‌ای از مصالح با حداقل کشش در زیر بار ساخته می‌شوند. شکل نهایی به وسیله شکل گیری پانل‌های پارچه‌ای یک لایه قبل از ساخت، تقریباً با همان حالتی که چادرها شکل می‌گیرند، تعیین می‌گردد

star_rate
آخرین پروژه های انجام شده

سایه بان کارخانه تولید قطعات خودرو

حرم حضرت معصومه (س)

سایبان انبار شرکت پاکدیس ارومیه

نمایشگاه بین المللی سنندج