سازه فضاکار کارخانه فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه

سال ساخت:

1399

 

محل:

رفسنجان

 

کارفرما:

مجتمع مس سرچشمه