ترمینال مسافربری نجف

سال ساخت: 1397
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

اطلاعات پروژه:

 

سال ساخت:

1397

 

محل:

نجف

 

کارفرما:

شهرداری نجف