ایستگاه گاز TBS

سال ساخت: 1398
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

اطلاعات پروژه:

 

سال ساخت:

1398

 

محل:

سمنان

 

کارفرما:

مجری خصوصی