پروژه ها

نماشگاه بین المللی قم

سال ساخت:1396
کارفرما:مجری خصوصی
محل اجرا: بهشهر

پایانه شیراز

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

باغ پرندگان قزوین

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

فانوس

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

هوزان پیرانشهر

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

پمپ گاز

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

نفت پارس

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

نورگیر پاساژ خلیج فارس

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

هتل پارسیا

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

هوافضا

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

شهدای هفت تیر

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

قلی درویش

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

کمپ نفتی آذر

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

حرم حضرت معصومه (س)

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

پل سنندج

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

منو