توضیحات محصول

star_rate

یکی از بیشترین سازه هایی که در داخل شهرها و جاده ها در مقابل دید قرار دارد پل عابر پیاده است. بر این اساس از سال ها پیش ساخت اشکال بدیع و چشم نواز این سازه ها در واحد طراحی این شرکت مطرح گردید و طرح های مختلفی از این سازه ارائه و ثبت گردید. این طرح ها و ایده ها منحصر به شرکت فضاسازه اریب می باشد که امید است بر حسب مکان و شرایط با همت کارفرمایانی فهیم و باشهامت در اقصی نقاط ایران اجرا گردد.

star_rate
آخرین پروژه های انجام شده

سایبان سکوی مترو کرج

پایانه شیراز

باغ پرندگان قزوین

طراحی، تولید و اجرای سقف مجتمع فانوس