پایانه شیراز

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

اطلاعات پروژه:

 

سال ساخت:

1391

 

محل:

شیراز

 

کارفرما:

سازمان پایانه ها