پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

اطلاعات پروژه:

 

سال ساخت:

1395

 

محل:

تهران

 

کارفرما:

شرکت اریب