نورگیر پاساژ خلیج فارس

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

سال ساخت: 1394
کارفرما: شرکت …
توضیحات کوتاه پروژه انجام گرفته

اطلاعات پروژه:

 

سال ساخت:

1389

 

محل:

قم

 

کارفرما:

مركز تجاري خليج فارس