سیستم گوی سان

توضیحات محصول

star_rate

به جرأت می توان گفت این سیستم کامل ترین سیستم سازه فضاکار شبکه ای می باشد، که توانایی ایجاد همه انواع فرم ها را داراست و بهترین شکل انتقال بار به مرکز گره ها و نزدیک ترین حالت به شرایط مدل سازی در نرم افزارهای محاسباتی را ایجاد می کند.

star_rate
آخرین پروژه های انجام شده

سایبان سکوی مترو کرج

پایانه شیراز

باغ پرندگان قزوین

طراحی، تولید و اجرای سقف مجتمع فانوس