توضیحات محصول

star_rate

در سازه فضاکار به روش تک پیچ یا کاتروس همه اعضا سازه فضاکار از لوله یا پروفیل تشکیل شده و معمولا برای دهانه های بین 5 تا 12 متر استفاده می شود و به اعضا اتصال کمتری در مقایسه با اجرای سازه فضاکار به روش مرو نیاز است به همین لحاظ در شرایط مشابه از قیمت مناسب تر در مقایسه با سایر سیستم ها برخوردار است.
در اجرای سازه فضاکار به روش تک پیچ ،اعضای مهاری جان ،مقاطع لوله ای هستند که در هر انتها پانچ و خم شده و اعضای اصلی در طول های متناسب با ابعاد شبکه خرپای فضایی تولید شده و در نقاط مناسب متصل می شوند. در سیستم سازه فضاکار تک پیچ ،برخی اعضا ( خصوصا اعضای لایه میانی ) مرکز مقطع عضو بطور مستقیم از مرکز گره عبور ننموده و منجر به ایجاد خمشی جزئی در این عضوهای سازه فضاکار می شود و لذا این سیستم برای دهانه های بزرگ توصیه نمیگردد.

star_rate
آخرین پروژه های انجام شده

سایه بان کارخانه تولید قطعات خودرو

حرم حضرت معصومه (س)

سایبان انبار شرکت پاکدیس ارومیه

نمایشگاه بین المللی سنندج