توضیحات محصول

star_rate

در این نوع سیستم کابل ها جزء اصلی سازه بوده که به صورت کششی عمل می کنند.
برای پوشش سقف نیز می توان از کابل های منفرد جهت ایجاد پوشش سبک روی دهانه های بزرگ استفاده کرد. مهم ترین ویژگی های سازه های کابلی سبک وزن بودن، سهولت در حمل، نصب و تخریب، هزینه نصب پایین و تطبیق فرم با میزان بار می باشد.

star_rate
آخرین پروژه های انجام شده

سایبان سکوی مترو کرج

پایانه شیراز

باغ پرندگان قزوین

طراحی، تولید و اجرای سقف مجتمع فانوس