شرکت فضا سازه اریب طراح، تولیدکننده و مجری سازه های فضاکار